Мигли

Поставяне на мигли „косъм по косъм“

Първоначално поставяне – 70 лева

Поддръжка – 40лв. /веднъж на месец/

Поставяне на копринените мигли

Първоначално поставяне – 90лв.

Поддръжка – 40лв. /веднъж на месец/

Поставяне на 3D мигли

Първоначално поставяне – 120лв.

Поддръжка – 60лв. /веднъж на месец/

Поставяне на 4D - 6D мигли

Първоначално поставяне – 140лв.

Поддръжка – 70лв. /веднъж на месец/

Следвайте ни в Instagram @melimabeauty2